| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Deklaracja dostępności Drukuj Email
czwartek, 07 stycznia 2021 12:30

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Świdwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Świdwin.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-24 .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy w Świdwinie

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-06 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Cebula, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48943652015. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

 • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,

Dostępność architektoniczna

 • Do wnętrza budynku prowadzi wejście od Placu Konstytucji 3 Maja,
 • W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe,
 • Do wejścia prowadzą schody oraz specjalny podjazd dla wózków, znajdujący się w
  pobliżu schodów w bliskiej odległości,
 • Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, klient może skorzystać z
  dzwonka znajdującego się po lewej stronie drzwi wejściowych w celu wywołania
  pracownika, który udzieli pomocy w przypadku trudności,
 • Parking oraz wejście do budynku Urzędu nie są zabezpieczone bramkami,
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla
  osób niewidzących lub słabowidzących,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille"a ani oznaczeń kontrastowych lub w
  druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej
  wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z
  poruszaniem się, dostępne są korytarze oraz odpowiednie pomieszczenia na parterze
  gdzie istnieje możliwość obsługi klienta,
 • Budynek Urzędu nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku,
 • Budynek Urzędu posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych
  ruchowo,
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta
  jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Urząd Gminy przynajmniej 3
  dni robocze przed planowaną wizytą.

Aplikacje mobilne

Strona internetowa Gminy Świdwin nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego na dzień 31 marca 2021
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego na dzień 31 marca 2021 - wersja dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego
UMC tekst odczytywalny maszynowo
Zarządzenie Nr OR/48/2022 Wójta Gminy Świdwin z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Świdwin
ETR tekst łatwy do czytania
Dostępność budynku