| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji Rady Gminy 30.05.2014r Drukuj Email
wtorek, 20 maja 2014 01:00

 

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świdwin informuję mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 30 maja 2014r. (środa) o godz. 10°° w sali Nr 55 Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XXXVIIII/2014 Sesja Rady Gminy Wiejskiej.


Porządek posiedzenia:


I .Otwarcie i stwierdzenie quorum;
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4.Interpelacja radnych;
5.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami;
ó.Czas dla Samorządowców;
7.Sprawozdanie z działalności rzeczowej jednostek organizacyjnych gminy. Gospodarka gminnym mieniem komunalnym
8.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności organizacji sportowych w roku 2013 i przedstawienie zamierzeń na 2014r.
9.Informacja z wykonania budżetu gminy za 2013r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świdwin;
10.Dyskusja;
11 .Podjęcie uchwał:

 

• w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;


• W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świdwin przez inne niż Gmina Świdwin osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Świdwin osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;


• w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek" w Krosinie;


• w sprawie opłaty targowej;

 

• w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Świdwin uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi ikomunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Świdwin;


• w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014;


• w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za2013r.


12.0dpowiedzi na interpelacje i zapytania;
13. Wolne wnioski;
14. Zakończenie.

 

Biuro Rady Gminy Świdwin

Joanna Pałęga

 

herb