| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Ankiety dot. ilości i rodzaju odpadów Drukuj Email
poniedziałek, 16 kwietnia 2012 13:07

Szanowni Państwo!


Zmieniona w ubiegłym roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy zadanie przejęcia z dniem 1 lipca 2013 r. od właścicieli nieruchomości obowiązków, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Od tego dnia przestaną obowiązywać dotychczasowe umowy na odbiór odpadów, zawierane przez właścicieli nieruchomości (mieszkańców) z firmami wywozowymi.
Przewoźnik, wybrany w przetargu, będzie odbierał odpady z poszczególnych nieruchomości i obciążał Gminę fakturą za odpady zebrane w poszczególnych miesiącach. Właściciele nieruchomości będą obciążani przez Gminę opłatą zryczałtowaną. Sposób naliczania opłaty i jej wysokość zostaną określone uchwałą Rady Gminy.
Obowiązkiem każdej gminy jest między innymi przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości mieszkalnych na jej terenie. Przygotowanie do realizacji tego obowiązku wymaga możliwie jak najdokładniejszej wiedzy o ilości i rodzaju odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie naszej Gminy. Wiedza ta pozwoli na prawidłowe określenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, a tym samym - wysokości opłat, które wszyscy będziemy ponosić, a także na przyjęcie najlepszej i najsprawiedliwszej w naszych warunkach metody rozliczania.
Zwracamy się do Państwa o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety. Równocześnie informujemy, że dane, zebrane od osób, które wypełnią ankiety, będą gromadzone w gminnej bazie danych, niedostępnej dla osób postronnych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wypełnioną ankietę można przekazać do tut. Urzędu osobiście, pocztą, albo za pośrednictwem Sołtysów lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Formularz ankiety w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy www.swidwin.gmina.pl
Prosimy o zwrot wypełnionych ankiet w terminie do 15 maja 2012 r. Termin ten wynika z konieczności opracowania danych zbiorowych i wykonania analizy porównawczej z danymi wynikającymi z Planów Gospodarki Odpadami: Krajowego i Wojewódzkiego.

 

Do pobrania:

 

Ankieta dot. ilości i rodzaju odpadów dla mieszkańców

 

Ankieta dot. ilości i rodzaju odpadów dla wspólnot