| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin Drukuj Email
środa, 19 kwietnia 2023 12:00

Ogłoszenie - bezpłatna usługa fizjoterapii - przyjmowanie wniosków wstrzymane

 

Na plakacie znajduje się informacja o treści, iż  Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin  ze względu na bardzo duże zainteresowanie usługą fizjoterapeutyczną wstrzymuje  przyjmowanie wniosków. Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usługi, a nie złożyły dotychczas wniosku mogą śledzić stronę internetową cus.gminaswidwin.pl oraz profil facebookowy Gminy Świdwin, aby posiadać bieżące informacje o usłudze. Treść ogłoszenia znajduje się na cieniowanym żółto- pomarańczowym tle. U góry plakatu pośrodku  znajduje się logo Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin a po jego bokach umieszczone są kolorowe grafiki megafonów. Wsparcie oferowane w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0061/20, pt. „Utworzenie Centrum  Usług  Społecznych  w  Gminie  Świdwin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Ogłoszenie fizjoterapia1