| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW – nabór wniosków Drukuj Email
środa, 11 stycznia 2023 09:39

268px-Obiekt zabytkowy znak.svg

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW – nabór wniosków

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków - Wójt Gminy Świdwin zaprasza zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w formie dotacji o zgłaszanie do Urzędu Gminy Świdwin do dnia 19 stycznia 2023 r propozycji inwestycji przy swoich obiektach. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na podstawie Państwa zgłoszeń Gmina Świdwin, jako uprawniona jednostka w tym programie złoży wnioski o dofinansowanie.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do w/w rejestrów albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie.

Każdy z Państwa może złożyć jeden wniosek dla zabytku w ramach jednego z poniższych limitów:

- do 150 tys. zł

- do 500 tys. zł

- do 3,5 mln zł.

Uwaga wysokość dotacji wynosi do 98% wartości zadania inwestycyjnego, Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości 2%.

Dodatkowe ważne informacje!

1. Przyznanie dotacji będzie zależało od otrzymania przez Gminę Świdwin dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Świdwin, która będzie regulowała szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

3. Zadanie powinno być́ zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są : https://www.bgk.pl/polski-lad/

Poniżej znajduje się wniosek, który będzie podstawą do złożenia przez Gminę Świdwin wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a który powinni Państwo wypełniony dostarczyć do Urzędu Gminy Świdwin do dnia 19 stycznia 2023 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 943652015 (wew13)

Wniosek o dofinansowanie