| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin Drukuj Email
czwartek, 01 grudnia 2022 13:37

Na plakacie znajduje się informacja o treści, iż w ramach realizowanych bezpłatnie usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin cyklicznie raz w miesiącu odbywają się konsultacje z doradcą zawodowym, Panią Agatą Zakonek. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 07.12.2022r. Godzina i miejsce do indywidualnego ustalenia (wizyta może odbyć się w miejscu zamieszkania, na świetlicy wiejskiej lub w siedzibie CUS Świdwin.) Możliwość skorzystania z usługi odbywa się po złożeniu stosownego wniosku. Niezbędne informacje udzielane są przez pracowników Zespołu ds. Organizowania Usług Społecznych pod numerem telefonu 94 365 20 58. Wsparcie oferowane w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0061/20, pt. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. U góry tekstu znajdują się znaki unijne to jest Fundusze Europejskie flaga Rzeczpospolitej Polska i Unii Europejskiej. Na dole strony znajduje się logo Centrum Usług Społecznych  w Gminie Świdwin oraz herb Urzędu Gminy Świdwin. Treść ogłoszenia znajduje się na rozmytym tle przedstawiającym wnętrze biura i widoczny fragment biurka i stojącego na nim laptopa. W oddali widać panoramę miasta. W prawym dolnym roku ogłoszenia znajduje się wizerunek doradcy zawodowego, Pani Zakonek.

W ramach realizowanych bezpłatnie usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin cyklicznie raz w miesiącu odbywają się konsultacje z doradcą zawodowym, Panią Agatą Zakonek. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 07.12.2022r. Godzina i miejsce do indywidualnego ustalenia (wizyta może odbyć się w miejscu zamieszkania, na świetlicy wiejskiej lub w siedzibie CUS Świdwin.) Możliwość skorzystania z usługi odbywa się po złożeniu stosownego wniosku. Niezbędne informacje udzielane są przez pracowników Zespołu ds. Organizowania Usług Społecznych pod numerem telefonu 94 365 20 58.