| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin Drukuj Email
poniedziałek, 14 listopada 2022 00:00

Ogłoszenie - Klub Rodzica

Na plakacie znajduje się informacja o treści, iż odbędzie się spotkanie Klubu Rodzica 18.11.2022 roku na świetlicy wiejskiej w Klępczewie w godz. 17:15-19:15 w ramach realizowanych bezpłatnie usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin. Wsparcie oferowane w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0061/20, pt. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. U góry tekstu znajdują się znaki unijne to jest Fundusze Europejskie flaga Rzeczpospolitej Polska i Unii Europejskiej. Na dole strony znajduje się logo Centrum Usług Społecznych         w Gminie Świdwin oraz herb Urzędu Gminy Świdwin. Treść ogłoszenia znajduje się na niebieskim tle, po lewej stronie plakatu. Natomiast po prawej stronie umieszczony jest biały drogowskaz ze strzałkami i zapisanymi na nich wskazówkami dla rodziców oraz emotikony obrazujące dane zachowania. Strzałki w prawą stronę wskazują niewłaściwe zachowania tj. ignorowanie potrzeb, bezradność, brak wsparcia. Natomiast strzałki w lewym kierunku pozytywne zasady tj. dialog, zapewnienie poczucie bezpieczeństwa, wyznaczanie granic.