| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Kompostowanie bioodpadów Drukuj Email
piątek, 26 sierpnia 2022 07:08

herb maly

Kompostowanie bioodpadów

Mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zniżka wynosi 1,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Ze zniżki może skorzystać właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

Zgodnie z prawem budowlanym, poprzez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych także mogą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach, lecz zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przysługuje im zniżka za posiadanie kompostownika!

Przypominamy, że kompostowanie to prosty sposób na ograniczenie ilości odpadów i uzyskanie własnego nawozu dla roślin.