| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Gmina Świdwin świętuje w tym roku Jubileusz 30 lecia Drukuj Email
wtorek, 12 lipca 2022 07:16

 

2

 

Gmina Świdwin świętuje w tym roku Jubileusz 30 lecia. Właśnie 30 lat temu powstała Gmina Świdwin. Gmina Świdwin i Miasto Świdwin funkcjonowały razem jako jeden samorząd od 1982r. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.09.1991r. po podziale wspólnych organów Miasta i Gminy z dniem 1.01.1992r. wszedł w życie podział administracyjny samorządu świdwińskiego na dwie odrębne jednostki, Gminę Miejską Świdwin i Gminę Wiejską Świdwin. Na czele Gminy Wiejskiej stanął Wójt Bernard Laufer .W skład Gminy weszło 18 sołectw o łącznej powierzchni 247 km2.

W dniu 1 lipca 2022r, w miejscowości Ząbrowo Sołectwo Berkanowo odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 30-Lecia Obchodów Gminy Świdwin.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą która celebrował Ksiądz Proboszcz Emil Wojtal.

Otwarcia uroczystej Gali dokonał otwarcia Wójt Gminy Świdwin

 

Podczas uroczystości wręczono następujące odznaczenia Złota Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego dla Pani Marianny Balcerek, Pana Stanisława Buniak oraz Srebrna Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego dla Pana Zygmunta Adamczyka.

Odznaczenia wręczyli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Tomasz Sobieraj oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anna Bańkowska oraz Pan Stanisław Wziątek.

   Podczas uroczystości wręczono akty nadania tytułów

Honorowy Obywatel Gminy Świdwin dla Ministra Spraw Wewnętrznych RP Pana Pawła Szefernakera, Minister Ochrony Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Pani Małgorzaty Golińskiej, Posła na Sejm RP Pana Czesława Hoca,

Senator VII,VIII, IX Kadencji w latach 2010-2011 pani Grażyny Anny Sztark,

Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego pana Tomasza Sobieraja,

Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pana Stanisława Wziątka,

Księdza Proboszcza Ryszarda Kizielewicza,

Emerytowany Dyrektora CKP Zespołu Szkół Rolniczych IM Stefana Żeromskiego Pana Andrzeja Muchorowskiego,

Właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego ,IN-TECH ŚWIDWIN pana Janusza Paprockiego

Kierownik LGD powiatu świdwińskiego w Świdwinie - Pani Agnieszki Brodowskiej

Wręczono akty nadania ,, Zasłużony dla Gminy Świdwin’’ dla Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Świdwin.

Gminny KLUB Sportowy ,,REGA’’ Bierzwnica.

Gminny Klub Sportowy ,,IKAR’’ Krosino.

,,Stowarzyszenie Przyjaciół Kluczkowa’’.

Zespołu Ludowego ,,Barwinok’’ z Rusinowa.

Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe statuetki.

Z okazji 30-lecia Gminy Świdwin Wójt Gminy Świdwin dziękując za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz naszej małej Ojczyzny wręczył okolicznościowe statuetki.

Podczas uroczystej Gali swoimi występami uświetnili Zespoły ,,Dąbrowiacy’’,,Barwinok’’ z Rusinowa,

Dziecięcy Zespół ,,Jagody’’ ,,Słowianki’ z ,,Olibabki’’ z Bierzwnicy ,,Cantata ‘’ ze Smardzka.