| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2022 Drukuj Email
wtorek, 15 marca 2022 13:27

plakat Sołtys Roku 2022

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

zaprasza aktywnych sołtysów

działających na terenie województwa zachodniopomorskiego

do udziału w X edycji konkursu o tytuł „Sołtys Roku” 2022

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia.

„Sołtys Roku” 2022 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku” może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2021.

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2022 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek, w terminie
do 8 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

z dopiskiem:

Wydział Rolnictwa i Rybactwa

KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2022

W toku konkursu wyłonionych zostanie 3 Laureatów, którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości po 6 000,00 PLN.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://wrir.wzp.pl/soltys-roku

Regulamin konkursu